Theocritus : Theokritou, Moschou, kai Bionos Eidyllia panta. - Asta Libri, autografi [[[]]..[]]
SCARICA IMMAGINECHIUDI