Adames Joan : El Pireneu. Tradicions i llegendes [...] Xilografies de E. C. Ricard. [..]
SCARICA IMMAGINECHIUDI